Het Gegevensknooppunt Groningen (GKG) is een regionale samenwerking tussen overheden met het doel om vraag- en themagericht databronnen te ontsluiten.

Logo

Overheden gaan intensiever samenwerken. Voor vraagstukken zoals wateroverlast, duurzaamheid, zorg en wonen en leegstand heb je elkaar nodig. Gegevensdeling werkt als katalysator voor de aanpak van maatschappelijke opgaven. Daarbij is het streven om data openbaar te maken tenzij er redenen zijn om data gesloten te houden.

Het GKG verbindt vraag en aanbod in het publieke domein, het private domein en in publiek-private samenwerkingsverbanden. Het initiatief om tot het GKG te komen is landelijk uniek en innovatief op het gebied van het toegankelijk maken van gegevens. Het GKG streeft ernaar om deel uit te gaan maken van de landelijke digitale infrastructuur.